Logainmneacha Pharóiste Ghleann Cholm Cille

Amharc an léarscáil

Tá saibhreas ar leith logainmneacha i bparóiste Ghleann Cholm Cille. Le cois na mbailte fearainn agus na suíomhanna aitheanta eile sa cheantar, meastar go raibh ainm ar chorradh is 3,000 páirc, creag, carraig, sruthán, log, agus iliomad gnéithe eile den tírdhreach. Sna logainmneacha seo tá insint ar stair agus ar bhéaloideas an cheantair, ar an dúlra agus ar sheanchas na farraige, ar shaol an phobail agus ar chreideamh na ndaoine.

Is í aidhm an togra Logainmneacha Pharóiste Ghleann Cholm Cille an oidhreacht luachmhar sin a chaomhnú agus a chur chun cinn. Tá meitheal phobail i mbun oibre chun na logainmneacha, agus an seanchas a bhaineann leofa, a bhreacadh ar léarscáil dhigiteach a bheidh ar fáil do chách. Beidh muid ag tógáil ar shaothar taighdeoirí eile romhainn agus ag bailiú tuilleadh eolais ó bhunadh an pharóiste.

D’eascair an togra as bliain chomórtha Colmcille 1500 agus d’éirigh leis an mheitheal breis agus 600 logainm a chur leis an léarscáil i rith 2021. Tá muid fíorbhuíoch dár gcuid páirtnéirí uilig a chuir ar ár gcumas an obair seo a dhéanamh. Tá sé i gceist leanacht leis an togra sa bhliain 2022 agus thig le duine ar bith páirt a ghlacadh san obair. Tá an t-ábhar ar an léarscáil fá eagarthóireacht i gcónaí agus fáiltíonn muid roimh cheartúcháin nó eolas breise ón phobal.

Seachtain na hOidhreachta 2021

Bronnadh Gradam Chontae Dhún na nGall de chuid Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2021 ar an togra seo. Amharc ar an phacáiste a chuir muid le chéile anseo.